Pocetna strana      O nama      Kontakt

HIDROIZOLACIJA

 

SPAMIL-COMMERCE PRODAJE
PREKO 2000 RAZNIH VRSTA HIDROIZOLACIONIH MATERIJALA

I MATERIJALA ZA KISELO-OTPORNU ZAŠTITU

 

     
     
 

Hidroizolacija - važne napomene

Hidroizolacija TEXASPENETRAT

Hidroizolacija LIQUID POWER

Hidroizolacija FAST MPACT

Hidroizolacija WATER GIT

Hidroizolacija - ADITIV ACRYL 90

Hidroizolacija ELASTIC RUBBER

Hidroizolacija TP-P-4MS

Hidroizolacija TP-PB-4MS

Hidroizolacija PODRUMA

Hidroizolacija VLAŽNIH ZIDOVA

Hidroizolacija KUPATILA

Hidroizolacija TERASA

Hidroizolacija RAVNIH KROVOVA

Hidroizolacija - LISTA REFERENCI

Texaspenetrat 4MS

Liquid power 4MS

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROIZOLACIJA - PENETRATI

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI IZ PALETE TEXASPENETRATA

 
 
tEXASPENETRAT 4MS - LOGO

TEXASPENETRAT 4MS (TP-4MS) - je hidroizolacioni koncentrat u prahu koji se meša sa cementom, kvarcnim peskom i vodom, a nanosi se četkom na beton, opeku i kamen. Debljina 3 premaza četkom je cca 3mm. Materijal iz premaza penetrira cca 15 cm u podlogu, čineći je vodonepropusnom.

 

TEXASPENETRAT 4MS JE NAJKVALITETNIJA I NAJEKONOMIČNIJA HIDROIZOLACIJA


Jednostavna ugradnja sa tri premaza četkom na podlogu ( beton, opeka, kamen )
cetke i krugovi

 

Koristi se za hidroizolaciju: podruma, vlažnih zidova, podova, skladišta, skloništa, šahtova, rezervoara za pitku vodu, bazena za taloženje, tunela, podzemnih prolaza, metroa, rudarskih okana, galerija, mostova, nadvožnjaka, brana, kolektora, betonskih delova cevovoda, vodojaža, vijadukata, podzemnih železnica, i svih drugih delova objekata koji su napadnuti podzemnom vodom, procednom vodom ili kapilarnom vlagom.

 

Takođe se koristi za SANACIJU postojećih građevinskih objekata od nabijenog betona, armiranog betona, opeke i kamena.

 

 
LOGO

TEXASPENETRAT 4MS (TPB-4MS) je GOTOVA MEŠAVINA hidroizolacionog materijala TP-4MS koji se meša sa vodom, a može se dodavati i TP-ACRYL 90 , i nanosi se četkom na beton, opeku i kamen.

 
logo liwuid power

TEXASPENETRAT LIQUID POWER 4MS (TP-LP-4MS) je visokovredni hidroizolacioni materijal koji se koristi ( injektiranjem ) za sanaciju horizontalne hidroizolacije zidova od betona, opeke i kamena, za sprečavanje kapilarne vlage i podzemnih voda da prodru po vertikali u više delove zidova i primenjuje se u kombinaciji sa preamzima TP-4MS. Koristi se i kao dodatak za vodonepropusne betone i maltere.

 

LIQUID POWER je najkvalitetniji i najekonomičniji hidroizolacioni materijal za sanaciju horizontalne hidroizolacije u zidovima od betona, opeke i kamena.

 

 
logo

TEXASPENETRAT FAST IMPACT 4MS (TP-FI-4MS) je ultrabrzovezujući hidroizolacioni materijal koji za 30-50 sekundi zatvara-blindira lokalne prodore vode na zidovima od betona, opeke i kamena.

U praškastom je stanju i meša se sa čistom vodom.

 

 
logo

TEXASPENETRAT FAST IMPACT 4MS - ( 3a ) je u tečnom stanju, meša se sa cementom.

 
logo

TEXASPENETRAT WATERGIT 4MS (TP-WG-4MS) - je visokovredni elastični hidroizolacioni materijal-git na bazi SINTETIČKIH SMOLA i primenjuje se za gitovanje prodora cevi kroz zidove od betona, opeke i kamena za gitovanje dilatacija i pulotina. Dobro prianja za beton, opeku, kamen, metal, plastiku, staklo i lim.

 
logo

TEXASPENETRAT WATERGIT 4MS (TP-WG-4MS) - je visokovredni elastični hidroizolacioni materijal - git na bazi ACRYLA i primenjuje se za gitovanje prodora cevi kroz zidove od betona, opeke i kamena za gitovanje dilatacija i pulotina. Dobro prianja za beton, opeku, kamen, metal, plastiku, staklo i lim.

 
logo

TEXASPENETRAT PRIMARY PE STOP - 4MS ( TP-P-4MS) je hidroizolacioni materijal, vodoodbojni, vodonepropustljivi, jednokomponetni, elastični, transparentni premaz. Nanosi se četkom i koristi se za zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih zidova od betona, opeke i kamena, maltera i gleta. NA AKRILNOJ JE BAZI.

 
logo

TEXASPENETRAT PRIMARY PE STOP - 4MS (TP-P-4MS) je hidroizolacioni materijal, vodoodbojni, vodonepropustljivi, jednokomponetni, elastični, transparentni premaz. Nanosi se četkom ili valjkom i koristi se za zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih zidova od betona, opeke i kamena, maltera i gleta. NA BAZI JE SINTETIČKIH SMOLA

 
logo

TEXASPENETRAT ANTIFUNGICID ULTRA B- 4MS (TP-PB-4MS) je hidroizolacioni jednokomponetni materijal koji se na podlogu nanosi četkom ili valjkom, na malter, moleraj, beton, opeku, kamen, glet i drvo, a poseduje pojačano dejstvo antifungicidnih agenasa, ne dozvoljava razvijanje mikroorganizama i plesni koje se javljaju u sredinama sa izrazito visokim sadržajem vlage i vodene pare i gde se pojavljuje kondenzacija na zidovima i plafonima.

 
logo

TEXASPENETRAT P ACRYL 90 - 4MS (TP-A-4MS) je tečni aditiv koji se dodaje u vodu i sa kojim se priprema mada za hidroizolacione premaze TP-4MS i TP-B-4MS, a koristi se ze poboljšanje adhezije i ugradljivosti, tj. daje elastičnost premazima i malterima.

 
logo

TEXASPENETRAT ELASTIC RUBBER - 4MS (TP-ER-4MS) je hidroizolaciona guma za sanaciju postojećih frigoričnih-bitumenskih hidroizolacija.

 
sybra logo

permatex logo

ASPLIT

Univerzalni sistemi za kiselootpronu zaštitu


 

Zaštita okoline zahteva kvalitetna rešenja

- - - - - - - - - - - - - - - - -

PERMAKOR
Antikoroziona zaštita

 

 

Zaštita od vetra. vremenskih uslova i tečnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - -

EPITER

Zaštita čelika u vodi

 

 

Čelik u dodiru sa vodom

- - - - - - - - - - - - - - - - -

UNITHERM

Protivpožarna zaštita

 

 

Penasta zaštita koja spašava život

- - - - - - - - - - - - - - - - -

BETONOL

Kiselootporna zaštita EPOKSIDI

 

 

Zidovi i podovi koji ostaju čvrsti.

 
senka senka senka

 

Copyright©2008 SPAMIL COMMERCE, Mirče Aceva 20, 11000 Beograd

Tel / fax : ( 381 11 ) 397-49-40; Telefoni : ( 381 11 ) 249-36-47, 398-52-79

 

Design and HTML : dimic.dragan@gmail.com