IZRADA NOVOG RAVNOG KROVA

PROHODNE TERASE

na ravnoj terasi temperatura je zimi u minusu

a u prostoriji ispod terase je u plusu.

 

DA TERASA NE CURI MORA SE IZVESTI KOMPLETAN

HIDROIZOLACIONI SENDVIČ SASTAVLjEN OD

SLEDEĆIH SLOJEVA:

-Preko betonske ploče po celoj površini izvodimo parnu branu (hidroizolaciju koja ne propušta kondenznu vodu) i POSTAVLJAMO PAROOTPARIVACE.-Preko parne brane izvodi se dva sloja termoizolacije 5+4cm (poliuretana, porofena ili stirodura)

-Preko termoizolacije izvodi se sloj za pad od sitnozrnog betona minimalne debljine 4cm.Na svaki metar dodaje se 1,5cm za pad.

-Preko sloja za pad-izvodi se sloj za izjednačenje paro pritiska(hidroizolaciona rolna koja je za podlogu zavarena 25%,sa preklopima 100% zavarenim.

-Preko sloja za izjednačenje pritiska izvodi se HIDROIZOLACIJA protiv atmosferilija (kiša,sneg i led)

-U HIDROIZOLACIJU se ugradjuju slivnici,štucne,i okapnica za odvodjenje vode sa hidroizolacije, RAVNE TERASE.

-Preko hidroizolacije se ugradjuje-klizni sloj,usuvo dva sloja(PE-folije).

-Preko kliznog sloja ugradjuje se sloj sitnozrnog betona minimalne debljine 4cm (sitnozrni beton preko hidroizolacije na svaki metar u oba pravca mora imati fugu (diletaciju) zbog dejstva hladnoće i toplote – ŠIRENjE i SKUPLjANjE materijala.

-Preko sitnozrnog betona lepimo lepkom keramičke pločice čije fuge se obradjuju fugomalom,a na svaki metar(u oba pravca,po dužini i širini) FUGA na pločicama se ispunjava TRAJNO ELASTIČNO PLASTIČNIM GITOM ZBOG ŠIRENJA I SKUPLJANJA MATERIJALA KOD TEMPERATURNIH RAZLIKA.

Nažalost naši majstori,preduzimači i arhitekte iz neznanja ili štednje ne urade ovaj KROVNI SENDVIČ kompletan,pa nam 90% svi ravnih krovova i terasa cure.

Da bi se detaljnije upoznali sa problemima ravnih krovova – terasa

hidroizolacije,termoizolacije i kondenza

posetite stranice našeg sajta RAVNI KROVOVI

(NE POSTOJI DETALJ NA VAŠOJ TERASI KOJI NIJE DETALJNO OBRAĐEN