HIDROIZOLACIJA

LISTA REFERENCI:

PALETE MATERIJALA IZ PROIZVODNOG PROGRAMA KRUTOG HIDROIZOLACIONOG SISTEMA TEXASPENETRAT

texaspenetrat_4MS

NAJKVALITETNIJI I NAJEKONOMIČNIJI KRUTI HIDROIZOLACIONI SISTEM TEXASPENETRAT

Sistem krutih hidroizolacija jeftiniji je od klasičnog tri do četiri puta, a kvalitetniji i efikasniji. Izvodi se preko betona opeke i kamena.

texaspenetrat lista referenci

Paleta hidroizolacionih materijala iz proizvodnog programa krutog hidroizolacionog sistema TEXASPENETRAT ima veoma bogatu referencu izvedenih građevinskih objekata širom sveta. Krut hidroizolacioni sistem TEXASPENETRAT ima bogatu referencu u niskogradnji i visokogradnji. Hidroizolacioni materijali iz palete TEXASPENETRAT primenjivani su i primenjuju se kod izgradnje novih građevinskih objakata i sanacije postojećih starih objekata i njihovih delova od betona, opeke i kamena. Krut hidroizolacioni sistem TEXASPENETRAT ima bogatu referencu u zemljama Severne i Južne Amerike, Evrope, Australije, Azije i Afrike.

Prednost i kvalitet hidroizolacionog sistema TEXASPENETRAT koristili su i koriste građevinari u sledećim zemljama: Velika Britanija, Nemačka, Danska, Finska, Švajcarska, Austrija, Španija, Belgija, Jugoslavija, Švedska, Italija, Grčka, Malta, Kipar, Norveška, Portugal, Poljska, Češka, Slovačka, Novi Zeland, Japan, Egipat, Gabon, Arhentina, Venecuela, Brazil, bivše zemlje Sovjetskog Saveza, Koreja, Tajvan, Tajland,  Singapur, Irak, Maroko, Libija, Zair, Gabon, Angola, Pakistan, Indija, Nepal, Vijetnam, Tanzanija, Zimbabve, Kenija, Izrael, Kina, Turska, Južna Afrika i mnoge druge zemlje.

Fotografije objekata na kojima je HIDROIZOLACIJA izvedena hidroizolacionim materijalom iz palete TEXASPENETRATA.

HIDROIZOLACIJA

LISTA REFERENCI:

PALETE MATERIJALA IZ PROIZVODNOG PROGRAMA KRUTOG HIDROIZOLACIONOG SISTEMA TEXASPENETRAT

texaspenetrat_4MS

NAJKVALITETNIJI I NAJEKONOMIČNIJI KRUTI HIDROIZOLACIONI SISTEM TEXASPENETRAT

Sistem krutih hidroizolacija jeftiniji je od klasičnog tri do četiri puta, a kvalitetniji i efikasniji. Izvodi se preko betona opeke i kamena.

texaspenetrat lista referenci

Značajni objekti u niskogradnji i visokogradnji izolovani su paletom hidroizolacionih materijala krutog hidroizolacionog sistema TEXASPENETRAT u Kanadi, u većim gradovima: Toronto, Otava, Kvebek, Montreal, Vankuver, Ontario i Hamilton. Izvedena je hidroizolacija na metroima, tunelima, vodojažama, mostovima, vijaduktima, fabrikama vode, bazenima, značajnim društvenim objektima, velikim industrijskim postrojenjima i objektima poljoprivrede.

Krute hidroizolacije na našim prostorima imaju veoma obimnu i kvalitetnu referencu u visokogradnji i niskogradnji i prisutne su već 50 godina u našem građevinarstvu. Primenjivane su kod značajnih objekata: hidrocentrale Đerdap, u podrumu Narodnog pozorišta u Beogradu, u podrumu RK „Beograd“ (koja je na izvoru vode), hotelu Slavija, hotelu Jugoslavija, podrumu nemačke čitaonice u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, koji je bio pod vodom, a sada je filmoteka, TE Obrenovac, industrijskom postrienju u Vreocima, železari Smederevo, RK Beograd u Nišu i Kragujevcu, industriji u Prahovu, Akademiji nauka u Beogradu, Matici Srpskoj u Novom Sadu, Agrobanci u Zrenjaninu, zgradi opštine u Subotici i Somboru, tržnom centru u Spasićevom prolazu koji je dve etaže niži od Knez Mihailove ulice, tunelu na barskoj pruzi, Vojnoj bolnici u Beogradu, bazenima sa pijaćom vodom, bazenima za kupanje, industrijskim kompleksima u Boru i Majdanpeku, kompleksu Studenica, Mileševa, crkvi Svetog Nikole i mnogim drugim u neimarskom smislu značajnim objektima.

sanirana hidroizolacija u zidovima

Objekat kod koga je uspešno i kvalitetno sanirana horizontalna hidroizolacija u zidovima, presečena kapilarna vlaga i voda sa (TP – LIQUID POWER- 4MS). Podrumske prostorije izolovane na podovima i zidovima sa tri premaza (TP-4MS), formirana hidroizolaciona kada sa unutrašnje strane. Fasadni zidovi zaštićeni od atmosferalija sa dva premaza (TP-PRIMARY-4MS-(PE STOP)).

 

sanirani objekat

Objekat kod koga je uspešno i kvalitetno sanirana horizontalna hidroizolacija u zidovima, presečena kapilarna vlaga i voda sa (TP-LIQUID POWER-4MS). Podrumske prostorije izolovane na podovima i zidovima sa tri premaza (TP-4MS), formirana hidroizolaciona kada sa unutrašnje strane.

 

Naši neimari izvodeći građevinske objekte u niskogradnji i visokogradnji, primenjivali su hidroizolacione materijale iz palete TEXASPENETRAT širom sveta: na objektima u Rusiji, Libiji, Iraku, Iranu, Egiptu, Pakistanu, Venecueli, Tunisu i Zambiji, izvođeni su hidroizolacioni radovi paletom materijala TEXASPENETRAT. Pozorište u Moskvi, Fabrika vode u Jaroslavlju i Krasnojarsku, i stotine različitih objekata širom Rusije, velika fabrika vode u Egiptu i Venecueli i mnogi drugi značajni objekti širom sveta.

Investicioni troškovi za hidroizolaciju građevinskih objekata su neznatni u odnosu na celokupnu investiciju objekta i opremanje istih. Nije mudro i veoma je neumesno štedeti na hidroizolaciji. Naprotiv, preporučuje se da se hidroizolacija radije dimenzioniše sa većim stepenom sigurnosti jer se time smanjuju troškovi za popravke, održavanje u ekspoloataciji, što u kranjoj liniji znači povećanje rentabilnosti.

objekti niskogradnje

Fotografije objekata niskogradnje kod kojih je hidroizolacija izvedena hidroizolacionim materijalom iz palete TEXASPENETRAT- 4MS i pratećim hidroizolacionim materijalima iz palete TEXASPENETRATA.

 

Konstrukcija mosta kod koga je hidroizolacija izvedena hidroizolacionim materijalom iz palete TEXASPENETRAT.

 

Objekat kod koga je uspešno i kvalitetno izvedeno hidroizolaciono presecanje kapilarne vode i vlage u zidovima od opeke po sistemu hidroizolacionih materijala (LIQUID POWER-4MS), (TP-4MS) i (PE STOP).

 

Fotografije objekata na kojima je HIDROIZOLACIJA izvedena hidroizolacionim materijalom iz palete TEXASPENETRAT.

Savestan investitor i dobar izvođač građevinskih radova odabraće kvalitetan i rentabilan hidroizolacioni materijal kao što su materijali iz palete TEXASPENETRATA.