Hidroizolacija je kao šerpa ili lonac. Jedna rupa na loncu, iscure mleko.

 • Hidroizolacija se mora izvoditi prema važećim tehničkim pravilima, a izvođač mora biti savestan i pošten da posveti pažnju svakom detalju.
 • Sanacija hidroizolacije podruma, suterena ili bazena može se izvesti sa unutrašnje strane TEXASPENETRATOM. TEXASPENETRAT je krut hidroizolacioni sistem, te podloga, pod i zidovi moraju biti statički stabilni, bez naknadnih pukotina.
 • Kada se sanira hidroizolacija suterenskih ili podrumskih prostorija, na zidovima od betona, opeke ili kamena, sa unutrašnje strane, mora se izvesti hidroizolaciona kada, {izolovati TEXASPENETRATOM kompletan pod i zidove sa unutrašnje strane}. Podloga, pod i zidovi moraju da su statički stabilni, jer su penetrati kruti hidroizolacioni materijali, ali jedino oni trpe pozitivne i negativne pritiske vode. Hidroizolacija TEXASPENETRATOM sa unutrašnje strane podruma, na podu i zidovima, ne dâ da voda {procedna ili podzemna} uđe u podrum.
 • Pored izvođenja hidroizolacije na podovima i zidovima, suterena ili podruma, mora se rešiti i problem kondenza. Mora se postaviti termoizolacija sa spoljne i unutrašnje strane zidova i podova, direktno preko hidroizolacije.
 • Preko izvedene hidroizolacije TEXASPENETRATA može se direktno malterisati. Građevinci na našem brdovitom Balkanu, najčešće preko hidroizolacije, malterišu zidove sa cementnim malterom. Malter se dugo suši i stvara kondenz, jer u prostorijama koje su ispod nivoa terena nemamo dobru aeraciju vazduha. Arhitektonski savet za izvođače je: Da se kod suterenskih i podrumskih prostorija, kod sanacije hidroizolacije, predvidi dobra ventilacija, na sve četiri strane objekta, i obavezno postavi termika direktno preko hidroizolacije, ili gipsane ploče na podkonstrukciji, umesto malterisanja da bi sprečili kondenz.
 • Da bi sprečili kondenz sa spoljne strane zida, suterena ili podruma, na kom je izvedena hidroizolacija, mora se postaviti termika čiji koeficijent (lamda) odgovara temperaturnoj zoni u kojoj se nalazi objekat.
 • Kod izrade ravnih krovova, preko konstruktivne ploče, principijelno moramo izvesti sendvič sastavljen od: parne brane, termoizolacije, sloja za pad, sloja za izjednačenje pritiska, hidroizolacije, kliznog sloja, teške zaštite od cem. maltera ili keramičkih pločica ili {betonskih ploča, ili slično.
 • Kod sanacije ravnih krovova mora se ukloniti teška zaštita: šljunak, betonske ploče ili keramičke pločice i dobro očistiti postojeća hidroizolacija na horizontali i vertikali – {holkelima} i kod svih rubnih limenih elemenata, prodora i slivnika.
 • Pre sanacije hidroizolacije, ugraditi plastične ili limene parootparivače na svakih 15m² površine krova po jedan otparivač, da može da ispari voda koja je ispod postojeće hidroizolacije u termici i konstrukciji.
 • Sanaciju hidroizolacije možemo izvesti sa različitim materijalim, ali je bitno da se izvodi prema važećim tehničkim pravilima i uputstvu proizvođača materijala.
 • Sanacija postojećih ravnih krovova mora se izvoditi 100% savesno, na horizontalnim i vertikalnim delovima. Ne sme se propustiti ni jedan detalj.
 • Ako je ravan krov – terasa neprohodna, nova sanirana hidroizolacija mora se zaštititi insolacionom bojom (koja mora da se obnavlja – održava).
 • Ako je ravan krov prohodan, pre izvođenja teške zaštite preko sanirane hidroizolacije mora se izvesti – postaviti klizni sloj (dva sloja u suvo PE-foliji ili dva sloja u suvo impregniranom natron papiru).
 • Tešku zaštitu (cementnu košuljicu – keramičke pločice) koju izvodima kod prohodnih ravnih krovova – terasa, preko sanirane hidroizolacije, moramo obavezno dilatirati u oba pravca i održavati prema tehničkim propisima.