Narodno pozorište Beograd

Zgrada narodnog pozorišta u Beogradu sagrađena je 1869. godine zahvaljujući inicijativi kneza Mihaila Obrenovića. Zgradu je projektovao arhitekta Aleksandar Bugarski po ugledu na tadašnji trend gradnje pozorišnih objekata u Evropi. Danas, ova zgrada ima status spomenika kulture od velikog značaja.

Zgrada Narodnog pozorišta je više puta rekonstruisana. Dograđivane su nove prostorije, povećana je površina i gabarit zgrade, vršene su izmene u enterijeru. Zahvaljujući savesnom izvođenju hidroizolaterskih radova i korišćenju visokovrednih idroizolacionih materijala zgrada i dan danas ima svoju osnovnu funkciju  uprkos dugotrajnoj izloženosti svim atmosferskim prilikama.

Značaj hidroizolacije

Pravilno izvođenje hidroizolacije, korišćenje visokokvalitetnih hidroizolacionih materijala od presudnog su značaja za očuvanje građevina od velikog značaja. Sanacija objekata podrazumeva savesno izvođenje i svih neophodnih hidroizolacionih radova na zidovima i krovnim konstrukcijama kako bi se saniralo postojeće prodiranje vode i vlage. Takođe, na ovaj način se trajno rešava problem i značajno doprinosi dugotrajnosti i funkcionalnosti objakta.