Zgrada Matice srpske u Novom Sadu sagrađena je 1912. godine, prema projektu arhitekte Momčila Tapavice. Zgrada je na listi nepokretnih kulturnih dobara Srbije, u kategoriji kulturna dobra od velikog značaja. U ovoj zgradi nalazi se naša najstarija književna, kulturna i naučna institucija. Značaj očuvanja zgrade kao takve, ali i onoga što se u njoj nalazi (bibloteka, galerija, mnoštvo umetnčkih dela i starih predmeta), zahtevali su da se i pri sanaciji zgrade posebna pažnja obrati na hidroizolaciju kao preduslov očuvanja građevine.

Hidroizolacioni radovi i korišćeni materijali

Usled dugotrajne izloženosti svim atmosferskim prilikama, vodi i kapilarnoj vlazi zgrada Matice srpske je primer na koji način je moguće izvršiti sanaciju postojećih objekata korišćenjem hidroizolacionih materijala iz palete TEXASPENETRATA.