ZATVARANjE PODZEMNE VODE U PODRUMU

za 30-50 sekundi

 

KAKO DA U SVOM PODRUMU, SUTERENU, GARAŽI ISPOD NIVOA TERENA BRZO I EFIKASNO ZATVORIMO PODZEMNU VODU KOJA NADIRE IZ PODA ILI ZIDA (od betona, cigle ili kamena)

Po pravilu struke objekti (podrumi, sutereni, garaže) ukopani su u teren (zemlju) hidroizoluju se sa spoljne strane, dok se objekat gradi.

Pravi se sa spoljne strane na horizontali i vertikali hidroizolaciona čaša od dobrih hidroizolacionih materijala.

Ako su primenjeni hidroizolacioni materijali lošeg kvaliteta ili ih majstor nestručno ugradi dolazi do curenja-voda nadire u unutrašnjost podruma sa poda ili zidova.

Jedan simpatičan majstor hirdoizolater konstatovao je u svom žargonu prodor vode u podrum: JEDINA STVAR KOJU SRBSKI MAJSTOR NIJE USPEO DA ZEZNE, TO JE VODA”.

Jedini zanat koji mora 100% da se uradi kako treba je HIDROIZOLATERSKI.

Ako majstor ostavi na hidroizolaciji rupu tanju od vlasi kose, voda će kroz nju prodirati: ako se to desi moramo raditi, NOVU HIDROIZOLACIJU SA UNUTRAŠNjE STRANE PODRUMA (izolovati pod i zidove iznutra)

VODU KOJA NADIRE u PODRUM iz PODA ili ZIDOVA, MOŽEMO PO SISTEMU “URADI SAM”, ZATVORITI za 30-50 sekundi, SA PRASKASTIM ULTRA BRZOVEZUJUĆIM HIDROIZOLACIONIM MATERIJALOM ( TP-FAST IMPACT-4MS)-(WATERPLUG)

Da bi mogli da zatvorite vodu u svom podrumu po ekonomski pristupačnoj ceni i za 30-50sekundi proučite stranice naseg sajta koje su posvećene brzovezujućem materijalu:

TP-Fast Impact-4MS.